REGULAMIN

rezerwacji i czarteru JACHTU MOTOROWEGO Stillo 30

 

 1. Regulamin dotyczy dokonywania czarteru jachtu motorowego Stillo 30, którego właścicielem jest:
  Firma Meranti Przemysław Lewandowski
  ul. Odrzańska 9, 72-605 Świnoujście,
  NIP 855 000 9223
  zwana dalej Wynajmującym
 1. Rezerwacji można dokonać poprzez wpłatę zadatku w formie przelewu bankowego na konto podane na stronie internetowej oraz znajdujące się na umowie czarteru. 
 2. Rezerwacja traktowana jest jako wstępna do momentu znalezienia się zadatku na koncie wskazanym w procesie rezerwacji i może być anulowana o ile zadatek nie znajdzie się na koncie we wskazanym czasie 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji bądź też nie zostanie dostarczony dowód wpłaty zadatku.
 3. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę zadatku jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Rezygnacja z czarteru skutkuje zawsze utratą zadatku.
 5. Przy podpisaniu umowy czarteru wpłacana jest kaucja w kwocie i formie podanej na umowie.
 6. Odbiór jachtu ma miejsce w godzinach16.00-20.00. Zdanie jachtu ma miejsce w godzinach 8.00 – 11.00  
 7. Czartery rozpoczynają się i kończą w porcie macierzystym Marina Łunowo w Świnoujściu Łunowo.                                                                                                                                                   Możliwe są ustalenia indywidualne.
 8. Osoba wynajmująca zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości.
 9.  Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych tego rodzaju używek wewnątrz jachtu.
 10. O wszelkich uszkodzeniach lub niesprawnościach wyposażenia jachtu Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego.
 11. Nie jest akceptowane przebywanie żadnych zwierząt na jachcie.
 12. Liczba osób przebywających na jachcie nie może przekraczać liczby podanej podczas dokonywania rezerwacji oraz podpisywania umowy czarteru.
 13.  Jacht wydawany jest z pełnym zbiornikiem paliwa oraz pustym zbiornikiem na fekalia. Po rejsie należy zatankować do pełna zbiornik paliwa oraz opróżnić zbiornik na fekalia.
 14. Najemca ponosi koszty dodatkowe związane ze sprzątaniem, dezynfekcją, wypożyczeniem pościeli oraz inne, które są wymienione w cenniku oraz w umowie czarteru. Są one określone jako Koszty dodatkowe obowiązkowe oraz Koszty dodatkowe opcjonalne. Są one płatne w formie podanej na umowie.
 15. Za wszystkie szkody powstałe na jachcie podczas pobytu odpowiada materialnie Najemca.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące czarteru powinny być składane do właściciela jachtu pisemnie na adres e-mail: czarter.lunowo@gmail.com.
 17. Wynajmujący odpowie na reklamację nie później niż w ciągu 10 dni roboczych do daty otrzymania reklamacji od Najemcy.
 18. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest sąd właściwy dla siedziby głównej Wynajmującego.

 

TOP